Våra tjänster

GL:s Linjegräv AB är ett entreprenadföretag som specialiserat sig på grävning, kabelförläggning och linjearbeten. Vi kan erbjuda kabelförläggning genom såväl schaktning, plöjning och kedjegrävning.

Vi kan även utföra entreprenader inom VA där vi gör allt från enskilda anläggningar till gräv- och schaktarbeten inom vatten- och avloppsföreningar. Vi uför även fiberförläggningar.

Kedjegrävning

Inom skogs- och lantbruk kan vi även erbjuda alla former av gräv- och schakttjänster. Det kan exempelvis handla om skogsdikning, skogsbilvägar, transporter med flakväxlare m.m.

Numera erbjuder företaget även stubbfräsning med en kompakt Vermeermaskin som lätt tar sig fram i trädgårdar utan att göra några markskador.

Kontakta oss gärna för att se hur vi kan tillmötesgå just era behov!