Om företaget

Företaget grundades år 1976 av Gunnar Larsson och återfinns strax utanför Lidköping. Vår verksamhet bedriver vi dock över hela landet om så krävs.

GL:s Linjegräv AB är medlem i ME (Maskinentreprenörerna) som är en av landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer.

ME - Maskinentreprenörerna

Företaget innehar nödvändiga försäkringar för de uppdrag vi åtar oss och vår personal som kör maskiner har genomgått de utbildningar som krävs. Detta innefattar även vid behov ESA-utbildningar, arbete på väg, utsättningsansvar, motorsågsutbildningar etc.

Företaget har en ambition att göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar därför med oljor och drivmedel som ger så liten påverkan som möjligt. Våra maskiner är dessutom utrustade med slangbrottsventiler och på alla arbetsplatser finns utrustning för saneringsarbeten.